Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

Systemisch Leiderschap

Uw organisatie verandert en ondanks zorgvuldig opgestelde businessplannen, betrokken en competente medewerkers lijkt het toch niet te lukken. Steeds lijkt de organisatie terug te vallen in een oud patroon: onzichtbare weerstand, stroperig overleg, miscommunicatie, angst voor eigen initiatief en medewerkers die voor je gevoel niet hun volle potentieel benutten. Dan is er een grote kans dat er diep ingesleten patronen zijn ontwikkeld die structurele voortgang belemmeren, vaak onbewust. Ergens weet je als leider gewoon dat er iets anders moet gebeuren, dat een nieuwe organisatiestructuur of een extra "heisessie" geen soelaas biedt.

Onder en bovenstroom: the river never runs back

Je kunt organisaties zien als een systeem, een systeem met een bestemming ofwel een behoefte in de samenleving die het vervult. Organisaties als systeem hebben vaak onbewuste patronen, opvattingen die meer bepalend zijn voor het gedrag van haar medewerkers dan we zouden willen. We noemen dat systeemdynamieken, ze hebben de neiging om het systeem als geheel in balans te houden. Een verandering daarentegen brengt per definitie het systeem uit balans. Systeemdynamieken gaan dan tegen de verandering in werken, in de onderstroom. Dat is tevens de reden dat interventies die alleen gericht zijn op de bovenstroom weinig, of slechts tijdelijk, effect sorteren. Leiding geven dat gericht is op zowel de boven als de onderstroom noemen we Systemisch Leiderschap.

Systemisch leiderschap

Systemisch Leiderschap houdt dan in: de organisatie in tune houden of brengen met haar bestemming rekening houdend met mogelijke systeemdynamieken. Het interessante van systeemdynamieken is dat ze ook een signaleringsfunctie hebben voor het welzijn van de organisatie als geheel. Systeemdynamieken vertellen ons dus ook waar we als leider rekening mee te houden hebben in een veranderingstraject. Je ziet dan vaak dat de vitaliteit terugkeert, de weerstand verandert in betrokkenheid bij de gewenste nieuwe koers.

Leiderschapscoaching helpt je om in het perspectief van de gewenste verandering, systeemdynamieken te kunnen herkennen en ze op een constructieve manier te gaan inzetten. Systeemdynamieken worden dan een potentieel in de verandering in plaats van een belemmering.

We werken kortdurend, diepgaand en zijn gericht op de kleinste impuls met het grootse effect.

Voor meer informatie neem contact met Ruud knaapen (0614265244) of Muriel Daal (0620950115).

Meld u aan voor een coachingstraject op maat