Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

Teamcoaching

Bij teamcoaching gaat het team als leereenheid voor op het individu. Teamcoaching heeft wat ons betreft daarom weinig te maken met het functioneren van individuen. Hoe lost het team proberen op? Hoe houden het gedrag van de leidinggevende en de teamleden elkaar in stand? Wat zijn de patronen in dit team: zijn ze van dit team of van de organisatie?

Het gedrag van leidinggevenden en medewerkers is vaak complementair, ze vullen elkaar aan en versterken elkaar in hun gedrag, ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet altijd zo. Dat maakt teamontwikkeling voor een leidinggevende en medewerkers vaak ingewikkeld: omdat je zelf zo deel bent van de dynamiek is het niet altijd mogelijk om even uit te zoomen en van een afstand te kijken naar wat er nu precies gebeurt tussen jou en de anderen.

“De leidinggevende klaagt dat zijn team te weinig ondernemend is, als gevolg daarvan gaat de leidinggevende zich nog actiever opstellen naar het team. Hij wil ze stimuleren, prikkelen en inspireren. Het team gaat meer en meer achterover zitten…..”

Teams hebben een opgave, soms een verborgen opgave

Teams hebben een opgave in de organisatie waar ze deel vanuit maken. Helderheid daar over is helpend. Wat is onze opgave in deze organisatie, is deze nog in harmonie daarmee? Soms is het zelfs zo dat conflicten of onoverbrugbare tegenstellingen in bijvoorbeeld de directie onbewust overgenomen en uitgevochten worden in een team op een andere laag in de organisatie. Net zoals kinderen soms de conflicten tussen hun ouders op zich nemen. Dan kun je teamontwikkelen wat je wilt maar zal het probleem zich blijven voordoen. Teamontwikkeling gaat voor ons verder dan alleen de samenwerking en communicatie verbeteren. Teams kunnen gevoelig zijn voor dynamieken die spelen op een andere laag in de organisatie.

“Er zijn steeds conflicten in het team, het lijkt wel of we steeds opnieuw moeten uitzoeken met elkaar wat voor ons prioriteit heeft, dat vreet energie. Als er conflicten zijn dan gaan ze altijd over dit thema: wat heeft onze eerste aandacht: kwaliteit van leven van de patient of genezing. Wij komen er niet uit, de directie trouwens ook niet”

Het team als geheel gaat voor op individuele teamleden

Samenwerken als team is pas mogelijk wanneer de teamdoelen helder zijn en ieder teamlid weet wat zijn eigen plek en opgave is binnen het team. Pas dan kun je echt gaan werken aan onderlinge communicatie en feedback. De ontwikkeling van een team doorloopt nu eenmaal een aantal fasen. Iedere fase heeft zo zijn eigen dynamiek en thema’s. Het is helpend om dat te weten en te erkennen. Het team als geheel is dan eenheid van verandering en het team als geheel leert op de eerste plaats.

WERKWIJZE

Bij teamcoaching is voor ons de leidinggevende de hefboom voor verandering: hij of zij is het meest in de positie om te handelen naar he team toe. Wij kijken wij mee om uiteindelijk het hele team op een hoger niveau van performen en leren te krijgen.
Ieder traject start eerst met een uitgebreide intake met de leidinggevende en vervolgens met het hele team. Uitkomst van de intake is een duidelijke teamvraag waarop het team als geheel aangesproken kan en wilt worden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem contact met ons op.

Meld u aan voor een coachingstraject op maat