Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

De Windopleiding

De Windopleiding

De Windopleiding is bedoeld voor (paarden)coaches, therapeuten en andere begeleiders die het systemisch werken met paarden in de diepte willen integreren in hun huidige werk.

Historie

De Windopleiding staat sinds 2004 en is de eerste opleiding in Nederland op het gebied van Systemische Paardencoaching. Wij willen bijdragen aan de kwaliteit en de vernieuwing van dit werkveld. Expliciteren, uitwisselen en delen van kennis c.q. ervaring doen wij daarom graag

Voor wie

Deelnemers zijn (paarden)coach of therapeut. Voorkennis van systemisch werk is gewenst, aslook kennis en ervaring met paarden. Verder vinden wij van belang dat je bereid bent om door de ogen van het paard naar jezelf en je eigen systeem van herkomst te kijken?" De opleiding streeft naar co-creatie met haar deelnemers. We verwachten daarom van de deelnemers een professionele en actieve bijdrage aan deze opleiding. Op deze manier ontwikkelt iedere opleidingsgroep het werkveld weer verder; een belangrijke voorwaarde voor de doorontwikkeling van werkveld en opleiding.

Opbrengst

Na deze opleiding:
1. Heb je een stevige basis voor het begeleiden van een sessie met de paarden van intake tot en met afronding, vanuit de Wijsheid van de kudde;
2. Ben je bekend en vertrouwd met de principes van de kudde en kun je deze herkennen in een sessie;
3. Kun je het harmonistiegedrag van het paard en de bijbehorende systeemdynamieken "lezen" in een sessie;
4. Ben je in staat interventies uit te voeren en te testen;
5. Heb je je eigen stijl ontwikkeld;
6. Ben je bereid en in staat om door de ogen van een paard naar systemen te kijken.

Potentie tot groei

Centraal staat de groei en ontwikkeling die de deelnemer doormaakt tussen de start en het eind van de opleiding. Dat is voor iedere deelnemer anders, net als ieders bijdrage aan het werkveld Systemische Paardencoaching. In die zin zien wij de opleiding ook als bron. Bronnen hebben een belangrijke eigenschap: ze worden meer naarmate je ervan neemt en doorgeeft.

Opzet & Duur

De opleiding bestaat uit negen praktijkblokken (groepsbijeenkomsten). Gedurende deze opleiding zijn steeds twee begeleiders betrokken; een inhoudsdeskundige en leercoach. Tussen deze blokken, oefenen deelnemers met opdrachten die verdiepend zijn op de thema's uit de praktijk. Begeleiding van het individuele leerproces vindt zowel tijdens als tussen de blokken door. Door de intensiteit van de opleiding werken we met kleine groepen (maximaal 10 deelnemers). en altijd met twee begeleiders, een inhoudsdeskundige en een leercoach.

We vinden het belangrijk dat onze opleiding goed aansluit bij jouw leerwensen en verwachtingen. Daarom voeren we met iedere deelnemer twee intake gesprekken en organiseren per opleiding een kennismakingsochtend. Zo stellen we je maximaal in de gelegenheid om ons werk, de plek, de docenten, de medestudenten en de kudde te leren kennen

Docenten

Nicolle Themmen- inhoudsdeskundige
Muriel Daal - leercoach
Ruud Knaapen - gastdocent
Rachael Draaisma - gastdocent

Kosten

De kosten bedragen 3100,- euro excl. BTW

Let op! Het tarief voor de opleiding 2020-1 is nog 2850,- euro excl. BTW

De wijsheid van de kudde

De wijsheid van de kudde staat voor een manier van werken zoals die zich in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld heeft. Belangrijke bronnen daarvoor zijn geweest het systemisch gedachtengoed van Bert Hellinger, de gestalttherapie, oplossingsgericht werk maar ook de beginselen van Natural Horsemanship. Al deze bronnen hebben op hun eigen manier bijgedragen aan het coachen met de wijsheid van de kudde. Wil je meer lezen over onze maner van werken kijk dan bij artikelen of lees een van onze boeken over dit werk.